Certificaten en kwaliteit

certificaten

Omdat wij groenten leveren voor de consumptie zijn voedselveiligheid en kwaliteit belangrijke focuspunten binnen ons bedrijf. Om dit te waarborgen zijn wij global-gap gecertificeerd. Dit keurmerk ziet er op toe of een bedrijf zijn producten op een veilige en verantwoorde manier produceert.

Verder vinden wij het belangrijk dat er binnen ons bedrijf goed met het personeel wordt omgegaan. Personeel is voor ons de belangrijkste basis voor ons bedrijf en daarom zijn wij ook Grasp gecertificeerd. Dit keurmerk ziet er op toe dat een bedrijf verantwoord met zijn personeel omgaat.

Daarnaast zijn wij altijd een voorloper geweest in het zo milieu vriendelijk mogelijk telen van onze groenten. Wij doen veel kleine aanpassingen in onze teelt net weer iets beter voor het milieu is. Wij spuiten bijvoorbeeld niet meer tegen herbicide in onze teelt. Vroeger werd deze visie nooit beloont met een keurmerk maar tegenwoordig is er het On the way to planet proof keurmerk. Dit keurmerk wordt gegeven aan bedrijven die een gangbare teelt hebben maar dat op een milieu vriendelijke manier doen. Wij hoefde in onze bedrijfsvoering niets aan te passen om dit keurmerk te krijgen omdat wij al aan de eisen voldoen. Dit keurmerk scored op het milieu net zo goed als een biologisch keurmerk.

Sinds 2023 beschikken wij ook over het Albert Hein keurmerk Beter voor Natuur en Boer.  Bij dit keurmerk worden er extra duurzaamheidseisen gesteld waar wij als bedrijf al aan voldeden. Op deze manier worden wij als bedrijf en sector steeds meer gestimuleerd om duurzame innovaties binnen ons bedrijf te doen.